Pastorale begeleiding


Het leven kan pijn doen. Je hebt kwetsuren opgelopen en bent teleurgesteld in mensen en misschien ook wel in God. Je kijk op het leven is negatief geworden of je vind het moeilijk om mensen te vertrouwen.

Pastorale begeleiding kan helpen om te rouwen, te helen en om te schuilen bij God.


De problemen waarmee je aan de slag wilt kunnen heel divers zijn:

  1. Vragen over leven en dood

  2. Persoonlijke problemen

  3. Minderwaardigheidsgevoelens

  4. Gedachten over zelfdoding

  5. Angst- en dwangstoornissen

  6. Persoonlijkhiedsstoornissen

  7. Huwelijksproblematiek

  8. Etcetera


Hoewel ik weet dat in dit leven niet alle problemen verdwijnen, geloof ik tegelijk dat God groter is dan elk probleem. Zijn Liefde overwint angsten en duisternis in het leven. Samen met God kijken we wat dat in je leven betekent.


Het aantal gesprekken is afhankelijk van de aard van de problemen.

Door regelmatige tussen evaluaties bepalen we samen de duur van de begeleiding. De gesprekken vinden in principe plaats bij Balont.

Trainingen

Over BalontOver_Balont.html
ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_3_link_0

Begeleidingsvormen

- SupervisieSupervisie.html
- CoachingCoaching.html
- Pastorale Begeleiding
- TeamcoachingTeamcoaching.html
Balans & Ontwikkeling in het BevrijdingspastoraatBO_in_het_bevrijdingspastoraat_Training.html
Balans & Ontwikkeling in Pastoraat 
en HulpverleningBO_in_past_en_hulpverl_De_Training.html
WelkomWelkom.html