Training ‘Balans & Ontwikkeling in het Bevrijdingspastoraat’


Werkwijze

In alle lessen komen drie aspecten aan de orde: kennis, kunde en het kennen van jezelf.

In rollenspellen leert u de verschillende vaardigheden toe te passen, waarbij u zelf met uw eigen verhaal, het leermateriaal bent.

Er wordt daarbij gewerkt aan de hand van de Questionnaire, zoals die door Stichting Vrij Zijn is samengesteld, met toevoegingen van Balont.

U leert om de questionnaire op een effectieve manier te hanteren en de uitkomsten te interpreteren.


Als huiswerk gaan de deelnemers bij elkaar de questionnaire afnemen.

In de lessen kunnen vragen gesteld worden over het deel dat besproken is, zowel inhoudelijk als persoonlijk.

Om ruimte te geven aan dit proces, zit tussen de lesavonden een periode van 3 weken.


Voor degenen die op een eerder moment al een proces van bevrijding hebben doorlopen aan de hand van de Questionnaire, is er de mogelijkheid om bij wijze van stage tijdens de training een hulpvrager buiten de groep te begeleiden. U wordt verzocht dit zelf te organiseren.

Data en locatieBO_in_het_bevrijdingspastoraat_Data_en_Locatie.html
De trainingBO_in_het_bevrijdingspastoraat_Training.html
De doelgroepBO_in_het_bevrijdingspastoraat_Doelgroep.html
De inhoudBO_in_het_bevrijdingspastoraat_Inhoud.html

De werkwijze

KostenBO_in_het_bevrijdingspastoraat_Kosten.html
LesmateriaalBO_in_het_bevrijdingspastoraat_Lesmateriaal.html
AanmeldenBO_in_het_bevrijdingspastoraat_Aanmeldform_Heerde.html

Trainingen

Over BalontOver_Balont.html
ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_9_link_0

Begeleidingsvormen

- SupervisieSupervisie.html
- CoachingCoaching.html
- Pastorale BegeleidingPastorale_begeleiding.html
- TeamcoachingTeamcoaching.html
Balans & Ontwikkeling in het BevrijdingspastoraatBO_in_het_bevrijdingspastoraat_Training.html
Balans & Ontwikkeling in Pastoraat 
en HulpverleningBO_in_past_en_hulpverl_De_Training.html
WelkomWelkom.html